Trening wytrzymałościowy i dieta

Trening, dieta, regeneracja

Wyróżnić można trzy kluczowe czynniki warunkujące rozwój formy sportowej. Są nimi:

  • trening,
  • dieta
  • regeneracja

 

Zaniedbanie któregokolwiek z wymienionych elementów skutkuje spowolnieniem lub niekiedy całkowitym zahamowaniem postępu. Podobnie też, poświęcenie należytej uwagi każdemu z wymienionych aspektów pozwala na szybszy i konsekwentny progres. Znamienne jest to, iż o ile zagadnienia związane z metodyką treningową w sportach takich jak biegi czy kolarstwo wydają się być dość dobrze poznane i szeroko omawiane, nawet w przypadku osób trenujących rekreacyjnie, o tyle kwestie powiązane z planowaniem codziennego jadłospisu i doborem suplementów są często bądź to pomijane lub marginalizowane, lub też rozpatrywane w niewłaściwy sposób, w oparciu o mity i stereotypy. Oczywiście odbija się to zdecydowanie niekorzystnie na samych zawodnikach, którym coraz trudniej przychodzi przełamywanie kolejnych barier i realizowanie stawianych przed sobą celów.

Powrót