Polityka prywatności

Regis  Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie, adres 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3a  jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych w szczególności wynikających  z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE    ( RODO ) przekazuje informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i ust 2 RODO,  Regis Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem pozostawionych danych osobowych jest Regis Sp . zo.o. z siedzibą w Krakowie, adres 30-633  Kraków, ul. Walerego Sławka 3a  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia pod numerem KRS 000012238, kapitał zakładowy 510 000 zł, NIP 683 000 75 37. Kontakt do administratora : biuro@regis.com.pl
 2. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie:
 3. Wykonywanej usługi, zawartej Umowy lub w celu podjęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem ( art.6 ust1 lit.b RODO )
 4. Dobrowolnej zgody pozostawionej przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych spółki ( art. 6 ust.1 lit.a RODO )
 5. Realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6  1 lit. c RODO  )
 6. Prawnie usprawiedliwionego interesu  Administratora  ( art.6 ust 1 lit. f RODO )

 

 1. Regis Sp. zo.o. wskazuje, iż Inspektorem Ochrony Danych jest Marian Achinger. Do kontaktu z inspektorem służy adres e-mail : biuro@regis.com.pl
 2. Regis Sp. z o.o. informuje, iż odbiorcami danych osobowych będą podmioty realizujące usługi pocztowe i/lub kurierskie, banki realizujące płatności, ubezpieczyciele należności, dział marketingu Administratora oraz inne podmioty  uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Regis Sp. zo.o. informuje, że dane osobowe przetwarzane będą do dnia wykonania zamówienia / rozwiązania umowy, a w celach archiwizacyjnych przechowywane będą przez okres kolejnych 6 lat.
 4. Sp. zo.o. informuje Państwa o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 5. Sp. z o.o. informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu lub usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych Regis Sp. z.o.o. oraz prawo do niepodlegania profilowaniu. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt zwrotny : : biuro@regis.com.pl